Animácie v programe Blender

Dňa 13. marca sa na našej škole konal worksop z počítačovej grafiky zameraný na tvorbu animácií v programe Blender. Blender je voľne šíriteľný softvér určený na modelovanie a vykresľovanie 3D počítačovej grafiky, animácií a filmov s využitím rôznych techník.

Worksopu sa zúčastnilo 25 žiakov z tried 6.A, B a C. Žiaci sa počas 5 hodinovej práce s programom naučili základné ovládanie programu Blender. Spoločne s lektorom naprogramovali 3D šachovú figúrku a vytvorili jednoduchú animáciu (pohybujúcu sa kocku). Žiakom sa tento worksop páčil a veríme, že sa tvorbe animácií a grafike budú veno vať aj naďalej :-).

Info pre rodičov

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
22.01.2019, 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 20-11-2018

Zápisnica RRZ 06-09-2018


Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.