Celoslovenská informatická súťaž i-Bobor v dňoch 14. až 16. novembra 2012

Aj v tomto školskom roku 2012/2013 sa naši žiaci 4. až 9. ročníka zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže i-Bobor. Ide o náročnú súťaž zameranú na logické a algoritmické myslenie. Žiaci plnia úlohy priamo na počítači bez pomôcok pod dozorom učiteľa. Túto súťaž koordinovala pani učiteľka Denisová a spolupracovala s učiteľmi p. Kovaľ, p. Csontos a p. Takacs.

Každý rok, v ktorom  sme sa súťaže zúčastnili, bol pre nás veľmi úspešný. Minulý a predminulý rok sme mali žiaka s 3. miestom t. z. získal tretiu najlepšiu úspešnosť v rámci Slovenska.
Aj v tomto roku naši žiaci veľmi pekne reprezentovali našu školu.
Výsledky v jednotlivých kategóriách:

 

Benjamíni:

1.

Jakub Čentéš

 7.A

69,34

1.miesto

2.

Michal Tirpák

 7.A

64,01

2.miesto

3.

Silvia Hurtuková

 7.C

64,01

3.miesto

4.

Slávka Magdoliničová

 7.B

64,01

3.miesto

 

Kadeti:

1.

Tomáš Katrenič

 9.B

76

1.miesto

druhá najlepšia úspešnosť v rámci Slovenska

2.

Róbert Belohorský

 9.B

74,67

2.miesto

tretia najlepšia úspešnosť v rámci Slovenska

3.

Sebastián Novák

 8.A

71

3.miesto

 

4.

Erik Švenk

 8.A

71

3.miesto

 

 

Kompletnú výsledkovú listinu si môžete prezrieť  tu:
1. stupeň
2. stupeň

Info pre rodičov

Rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka si zákonní zástupcovia dieťaťa môžu vyzdvihnúť každý pondelok v čase 13.00 - 16.00 h u ZRŠ Zsigmondyovej.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 16.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska
ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.05.2019 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
 
 
Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.