Deň zeme 2016

Dňa 22.4.2016 sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou Deň Zeme.  V jednotlivých ročníkoch sme si spríjemnili dopoludnie rôznymi aktivitami.

Prváci si vylúštili zaujímavú krížovku, niektorí vypracovali zábavný testík. Druháci vyzbierali odpady v areáli našej školy. Bolo ich naozaj dosť. Po vyzbieraní odpadkov si vyfarbili medailónik Zeme. Tretiaci vypracovali pracovný list, ktorý bol plný nádherných kresieb, vyjadrujúcich rôzne podoby pomoci našej Zemi, pozreli si spolu so štvrtákmi zaujímavý prírodovedný film o vlkovi. Štvrtáci vytvorili nádherné obrázky z prírodnín v areáli našej školy. Všetkým našim šikovným detičkám ďakujeme za príjemnú atmosféru počas celého dopoludnia. Aj takýmito aktivitami môžeme pomôcť našej planéte.

Info pre rodičov

Rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka si zákonní zástupcovia dieťaťa môžu vyzdvihnúť každý pondelok v čase 13.00 - 16.00 h u ZRŠ Zsigmondyovej.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 16.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska
ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.05.2019 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
 
 
Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.