Exkurzia - Po stredovekých Košiciach

Pozrite sa, ako vieme spracovať zaujímavé informácie, ktoré sme sa dozvedeli na dejepisnej exkurzii organizovanej pani učiteľkou Fedorčákovou. Žiačka 6. ročníka vytvorila túto prezentáciu na hodine informatiky. Fotky poskytli pani učiteľka Forgáčová a pani učiteľka Denisová. Je to pekný príklad zážitkového vyučovania na našej škole, v ktorom sa rozvíjajú medzipredmetové vzťahy. 

Prezentácia - Po stredovekých Košiciach

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov budúcich prvákov ohľadom informácií k školskému roku 2018/2019
Dňa: 25.06.2018
o 15,30 hodine.
Miesto : ZŠ Družicová 4, v školskej jedálni.
Tešíme sa na Vás
vedenie a pedagógovia ZŠ Družicová.

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.