Exkurzia - Po stredovekých Košiciach

Pozrite sa, ako vieme spracovať zaujímavé informácie, ktoré sme sa dozvedeli na dejepisnej exkurzii organizovanej pani učiteľkou Fedorčákovou. Žiačka 6. ročníka vytvorila túto prezentáciu na hodine informatiky. Fotky poskytli pani učiteľka Forgáčová a pani učiteľka Denisová. Je to pekný príklad zážitkového vyučovania na našej škole, v ktorom sa rozvíjajú medzipredmetové vzťahy. 

Prezentácia - Po stredovekých Košiciach

Info pre rodičov

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
22.01.2019, 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 20-11-2018

Zápisnica RRZ 06-09-2018


Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.