Hviezdoslavov Kubín 2016

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2016 pre žiakov 2. stupňa prebiehalo v troch kategóriách. 

Víťazom blahoželáme, všetkým  žiakom ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu triedy. Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postupujú do Obvodného kola súťaže.
I. kategória:   žiaci 2.- 4. ročníka

poézia:
 1. miesto: Knižková  Eliška, 3.C
 2. miesto: Vargová  Tamarka, 2.B
 3. miesto: Žáková  Elenka, 3.C
próza:
 1. miesto: Pástor  Jakub, 3.B
 2. miesto: Lukáčová  Viktória, 3.C
 3. miesto:  Kopancová  Andrea, 3.A


II. kategória:   žiaci 5. – 6. ročníka

poézia:

 1. miesto: Pavol Koňa, 6. B
 2. miesto: Tomáš Szilasi, 5. A
 3. miesto: Ariana Rybková, 5. C

           Čestné uznanie získala Timea Hricišáková, 5. A

próza:

 1. miesto: Miesto Klára Juhásová, 5. B
 2. miesto: Alexandra Vargová, 6. B
 3. miesto: Lea Počatková, 5. A

Čestné uznanie získal Peter Zajac, 6. A

 

III. kategória:   žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ

poézia:

 1. miesto: Petra Šteinová, 7.B
 2. miesto: Natália Jakabová, 8.B
 3. miesto: Jakub Radvanský, 7.A

Čestné uznanie získali: Róbert Sasfai, 7.A a Sabína Vysokaiová, 9.A


próza:

 1. miesto Katarína Telepčáková, 9.B
 2. miesto Dominika Janočková, 8.B
 3. miesto: Michaela Trebuňová, 7.C

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov budúcich prvákov ohľadom informácií k školskému roku 2018/2019
Dňa: 25.06.2018
o 15,30 hodine.
Miesto : ZŠ Družicová 4, v školskej jedálni.
Tešíme sa na Vás
vedenie a pedagógovia ZŠ Družicová.

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.