Hviezdoslavov Kubín 2016

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2016 pre žiakov 2. stupňa prebiehalo v troch kategóriách. 

Víťazom blahoželáme, všetkým  žiakom ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu triedy. Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postupujú do Obvodného kola súťaže.
I. kategória:   žiaci 2.- 4. ročníka

poézia:
 1. miesto: Knižková  Eliška, 3.C
 2. miesto: Vargová  Tamarka, 2.B
 3. miesto: Žáková  Elenka, 3.C
próza:
 1. miesto: Pástor  Jakub, 3.B
 2. miesto: Lukáčová  Viktória, 3.C
 3. miesto:  Kopancová  Andrea, 3.A


II. kategória:   žiaci 5. – 6. ročníka

poézia:

 1. miesto: Pavol Koňa, 6. B
 2. miesto: Tomáš Szilasi, 5. A
 3. miesto: Ariana Rybková, 5. C

           Čestné uznanie získala Timea Hricišáková, 5. A

próza:

 1. miesto: Miesto Klára Juhásová, 5. B
 2. miesto: Alexandra Vargová, 6. B
 3. miesto: Lea Počatková, 5. A

Čestné uznanie získal Peter Zajac, 6. A

 

III. kategória:   žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ

poézia:

 1. miesto: Petra Šteinová, 7.B
 2. miesto: Natália Jakabová, 8.B
 3. miesto: Jakub Radvanský, 7.A

Čestné uznanie získali: Róbert Sasfai, 7.A a Sabína Vysokaiová, 9.A


próza:

 1. miesto Katarína Telepčáková, 9.B
 2. miesto Dominika Janočková, 8.B
 3. miesto: Michaela Trebuňová, 7.C

Info pre rodičov

Rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka si zákonní zástupcovia dieťaťa môžu vyzdvihnúť každý pondelok v čase 13.00 - 16.00 h u ZRŠ Zsigmondyovej.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 16.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska
ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.05.2019 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
 
 
Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.