Majstri v násobilke

Aktualizované o finálne výsledky (03.07.2014)

Koncom marca sme odštartovali druhý ročník matematickej súťaže Majstri v násobilke. Naši štvrtáci si zmerali svoje matematické zručnosti. V jednotlivých triedach súťažili v správnosti a rýchlosti počítania. Súťaž prebieha v troch kolách, v júni sme vyhodnotili absolútneho majstra.Je tu záverečné vyhodnotenie súťaže Majstri v násobilke. Štvrtáci bojovali statočne, mnohí sa zdokonalili a zlepšili v počítaní, no víťaz môže byť len jeden. Absolútnou majsterkou sa stala Simona Slivečková zo 4.B triedy.Pozrite si aj najlepšiu desiatku našich počtárov.

1. Simona Slivečková 4. B
2. Samuel Kolársky 4.A
3. Ján Kriš 4.C
4. Zuzana Šimková 4.A
5. Bianca Oláhová 4.B
6. Annamária Lenardová 4.B
7. Dávid Csoma 4.B
8. Petra Nemcová 4.B
9. Michal Kormoš 4.B
10. Sebastian Gašpar 4.C


 

3. kolo:
ZLATÍ

4.A

1. Samuel Kolársky  
2. Zuzana Šimková  
3. Sebastian Bartko  

4.B  
1. Simona Slivečková  
2. Petra Nemcová  
3. Marek Oravec  

4.C  
1. Ján Kriš  
2. Patrik Skonc  
3. Kamila Pavlinská  


STRIEBORNÍ

 

4.A  
1. Tamara Botová  
2. Peter Zajac  
3. Karin Čobejová  
   
4.B  
1. Dávid Csoma  
2. Erik Ňarjaš  
3. Bianca Oláhová  

4.C  
1. Ema Jakabová  
2. Sebastian Gašpar  
3. Adrián Pitoňák  


BRONZOVÍ

4.A  
1. Veronika Skalská  
2. Tomáš Žalobín  
3. Rastislav Jaršinský  

4.B  
1. Annamária Lenardová  
2. Lea Petrušová  
3. Alexandra Vargová  

4.C  
1. Dominik Murga  
2. Marko Adamišin  
3. Simona Lakatošová  


SKOKAN MESIACA 

4.A    
Viktor Kovaľan  
Karin Čobejová  
Zuzana Šimková  
Rastislav Jaršinský  

4.B  
Pavol Kóňa  
Annamária Lenardová  

4.C  
Miroslav Adamišin  
Jakub Beli  
Oliver Hlebaško  
Dominika Sokoliová  
Ema Jakabová  
Martin Šmajda  
Sebastián Gašpar  
Adrián Pitoňák  
Martin Hrabovčák  

2. kolo:
ZLATÍ

4.A
1. Samuel Kolársky
2. Tamara Botová
3. Sebastian Bartko

 4.B
1. Simona Slivečková
2. Petra Nemcová
3. Bianca Oláhová

 4.C
1. Ján Kriš
2. Patrik Skonc
3. Kamila Pavlinská
 

STRIEBORNÍ


4.A
1. Tomáš Žalobín
2. Zuzana Šimková
3. Peter Zajac
 
4.B
1. Marek Oravec
2. Erik Ňarjaš
3. Dávid Csoma

 4.C
1. Sebastian Hajduk
2. Michal Köver
3. Kristína Vargová
 

BRONZOVÍ

4.A
1. Veronika Skalská
2. Dušan Poliak
3. Radka Voronková

 4.B
1. Alexandra Vargová
2. Nikola Bazjuková
3. Lea Petrušová

 4.C
1. Ema Jakabová
2. Sebastian Gašpar
3. Slavomír Denis


SKOKAN MESIACA

4.A  
Radka Voronková
Lucia Miškárová

4.B
Marek Oravec
Petra Nemcová
Natália Ivanová
Veronika Butkayová

4.C
Oliver Hlebaško
Dominika Sokoliová
3. Slavomír Denis

1. kolo:
ZLATÍ

4.A

1. Samuel Kolársky

2. Tamara Botová

3. Dušan Poliak

 

4.B

1. Simona Slivečková

2. Erik Ňarjaš

3. Bianca Oláhová

 

4.C

1. Patrik Skonc

2. Ján Kriš

3. Simona Lakatosová

 

STRIEBORNÍ

4.A

1. Zuzana Šimková

2. Adrian Rusnák

3. Sebastian Bartko

 

4.B

1. Alexandra Vargová

2. Dávid Csoma

3. Petra Nemcová

 

4.C

1. Kamila Pavlinská

2. Dominik Murga

3. Michal Köver

 

BRONZOVÍ

4.A

1. Peter Zajac

2. Veronika Skalská

3. Tomáš Žalobín

 

4.B

1. Lea Petrušová

2. AnnaMária Lenardová

3. Marek Oravec

 

4.C

1. Slavomír Denis

2. Ema Jakabová

3. Sebastian Hajduk

 

Info pre rodičov

Rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka si zákonní zástupcovia dieťaťa môžu vyzdvihnúť každý pondelok v čase 13.00 - 16.00 h u ZRŠ Zsigmondyovej.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 16.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska
ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.05.2019 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
 
 
Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.