Najkrajšie šperky z letných kvetov

Teší nás, že naše dievčatá boli opäť úspešné na aranžérskej súťaži v CVČ Domino. Dňa 29.5.2015 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v aranžovaní na tému: šperky z letných kvetov. Dievčatá - P. Brecková, R. Le Canhová, A. Shrámková a L. Hudáková vytvorili krásne kvetinové šperky, ktoré zaujali aj odbornú porotu. Náhrdelník od Anastázie Shrámkovej  získal 3. miesto a zároveň postup na krajské kolo. Okrem nej postúpil na krajské kolo aj prsteň od Lenky Hudákovej  a čelenka od Radky Le Canhovej. Gratulujeme! Prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

Info pre rodičov

Rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka si zákonní zástupcovia dieťaťa môžu vyzdvihnúť každý pondelok v čase 13.00 - 16.00 h u ZRŠ Zsigmondyovej.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 16.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska
ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.05.2019 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
 
 
Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.