Okresné a krajské kolo v cezpoľnom behu

Dňa 26.9. sme usporiadali okresné kolo v cezpoľnom behu. Za účasti 8 škôl okresu Košice IV. obsadili naši žiaci v kategórii:

st. žiaci- I. miesto (Vladislav Vavrák, Marek Čižmár, Kristián Behun, Michal Lakomec)

ml. žiaci- I. miesto (Viktor Riško, Lukáš Janočko, Martin Voznický)

ml. žiačky- 4.miesto (Simona Frindtová, Diana Vencelová, Natália Belišová)St. žiaci si svojím prvým miestom zabezpečili postup na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo v Kysaku dňa 7.10.2014. Veľmi pekné umiestnenie získal Marek Čižmár svojím 7.miestom.

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.

Info pre rodičov

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
22.01.2019, 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 20-11-2018

Zápisnica RRZ 06-09-2018


Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.