Okresné a krajské kolo v cezpoľnom behu

Dňa 26.9. sme usporiadali okresné kolo v cezpoľnom behu. Za účasti 8 škôl okresu Košice IV. obsadili naši žiaci v kategórii:

st. žiaci- I. miesto (Vladislav Vavrák, Marek Čižmár, Kristián Behun, Michal Lakomec)

ml. žiaci- I. miesto (Viktor Riško, Lukáš Janočko, Martin Voznický)

ml. žiačky- 4.miesto (Simona Frindtová, Diana Vencelová, Natália Belišová)St. žiaci si svojím prvým miestom zabezpečili postup na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo v Kysaku dňa 7.10.2014. Veľmi pekné umiestnenie získal Marek Čižmár svojím 7.miestom.

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov budúcich prvákov ohľadom informácií k školskému roku 2018/2019
Dňa: 25.06.2018
o 15,30 hodine.
Miesto : ZŠ Družicová 4, v školskej jedálni.
Tešíme sa na Vás
vedenie a pedagógovia ZŠ Družicová.

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.