Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Dňa 11.12.2013 sa konal 21.ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v troch kategóriách a víťazi postupujú do obvodného kola. Aké boli výsledky?

Výsledky:

1.kategória:

1. miesto-  Adam Chytil, 2.A

2. miesto-  Klárka Juhásová, 3.B

3. miesto- Emma Šimčíková, 3.C

 

2.kategória:

1. miesto- Petra Šteinová, 5.B

2. miesto- Teodor Vaško, 5.A

3. miesto- Jozef Takács, 5.C

 

3. kategória:

1. miesto- Sabina Telepčáková 6.B

2. miesto- Janka Mozgová 7. C

3. miesto- Patrik Nagy 7. C

4. miesto- Monika Hrinková 6. B

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

Info pre rodičov

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
22.01.2019, 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 20-11-2018

Zápisnica RRZ 06-09-2018


Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.