Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Dňa 11.12.2013 sa konal 21.ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v troch kategóriách a víťazi postupujú do obvodného kola. Aké boli výsledky?

Výsledky:

1.kategória:

1. miesto-  Adam Chytil, 2.A

2. miesto-  Klárka Juhásová, 3.B

3. miesto- Emma Šimčíková, 3.C

 

2.kategória:

1. miesto- Petra Šteinová, 5.B

2. miesto- Teodor Vaško, 5.A

3. miesto- Jozef Takács, 5.C

 

3. kategória:

1. miesto- Sabina Telepčáková 6.B

2. miesto- Janka Mozgová 7. C

3. miesto- Patrik Nagy 7. C

4. miesto- Monika Hrinková 6. B

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

Info pre rodičov

Rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka si zákonní zástupcovia dieťaťa môžu vyzdvihnúť každý pondelok v čase 13.00 - 16.00 h u ZRŠ Zsigmondyovej.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 16.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska
ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.05.2019 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
 
 
Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.