Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Dňa 11.12.2013 sa konal 21.ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v troch kategóriách a víťazi postupujú do obvodného kola. Aké boli výsledky?

Výsledky:

1.kategória:

1. miesto-  Adam Chytil, 2.A

2. miesto-  Klárka Juhásová, 3.B

3. miesto- Emma Šimčíková, 3.C

 

2.kategória:

1. miesto- Petra Šteinová, 5.B

2. miesto- Teodor Vaško, 5.A

3. miesto- Jozef Takács, 5.C

 

3. kategória:

1. miesto- Sabina Telepčáková 6.B

2. miesto- Janka Mozgová 7. C

3. miesto- Patrik Nagy 7. C

4. miesto- Monika Hrinková 6. B

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov budúcich prvákov ohľadom informácií k školskému roku 2018/2019
Dňa: 25.06.2018
o 15,30 hodine.
Miesto : ZŠ Družicová 4, v školskej jedálni.
Tešíme sa na Vás
vedenie a pedagógovia ZŠ Družicová.

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.