Štvorylka 2016 na Hlavnej

S úderom dvanástej hodiny sa Hlavná ulica v Košiciach roztancovala do rytmu štvorylky. Už po ôsmy krát sa mesto Košice zapojilo do jedinečnej akcie s názvom European Quadrille Dance Festival. Tohtoročným cieľom bolo prekonať rekord Košíc z roku 2012 s viac ako 7 948 tanečníkmi, čo sa bohužiaľ nepodarilo. Dnes sa na námestí stretlo 6816 žiakov. Naša škola sa zapojila s 212 žiakmi druhého stupňa. Stránka: 1 2 

Info pre rodičov

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
22.01.2019, 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 20-11-2018

Zápisnica RRZ 06-09-2018


Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.