Výlet do Prešova

Vo štvrtok 17.10.2013  sa piataci v rámci náboženskej výchovy vybrali na exkurziu do Prešova, do jedinej výrobne hostií na Slovensku. Sprevádzali ich pani učiteľka Barkóciová a sestra Margaréta. Prezreli si výrobňu, ochutnali čerstvo napečené pláty hostii, navštívili konkatedrálu svätého Mikuláša a gréckokatolícku katedrálu sv. Jána Krstiteľa, videli ikonostas, kópiu turínského plátna, dotkli sa 49 rovnobežky :), slávili sv. omšu a vyšantili sa v saleziánskom oratku.

Stránka: 1 2 

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov budúcich prvákov ohľadom informácií k školskému roku 2018/2019
Dňa: 25.06.2018
o 15,30 hodine.
Miesto : ZŠ Družicová 4, v školskej jedálni.
Tešíme sa na Vás
vedenie a pedagógovia ZŠ Družicová.

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.