Výlet do Prešova

Vo štvrtok 17.10.2013  sa piataci v rámci náboženskej výchovy vybrali na exkurziu do Prešova, do jedinej výrobne hostií na Slovensku. Sprevádzali ich pani učiteľka Barkóciová a sestra Margaréta. Prezreli si výrobňu, ochutnali čerstvo napečené pláty hostii, navštívili konkatedrálu svätého Mikuláša a gréckokatolícku katedrálu sv. Jána Krstiteľa, videli ikonostas, kópiu turínského plátna, dotkli sa 49 rovnobežky :), slávili sv. omšu a vyšantili sa v saleziánskom oratku.

Stránka: 1 2 

Info pre rodičov

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
22.01.2019, 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 20-11-2018

Zápisnica RRZ 06-09-2018


Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.