Výlet na Spišský hrad

Dňa 28.6.2016 sa žiaci 5.B, 6.A, 6.B a 8.A triedy zúčastnili školského výletu na Spišskom hrade, ktorý je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu.Žiaci mali možnosť vidieť: horné a dolné nádvorie, hradnú kuchyňu, mučiareň, múzejnú expozíciu, vežu, kaplnu a množstvo iných zaujímavostí.

Výlet sa žiakom veľmi páčil, hlavne mučiareň a dolné nádvorie, kde si žiaci mohli vyskúšať rôzne stredoveké hry. 

Info pre rodičov

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
22.01.2019, 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 20-11-2018

Zápisnica RRZ 06-09-2018


Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.