Výlet na Spišský hrad

Dňa 28.6.2016 sa žiaci 5.B, 6.A, 6.B a 8.A triedy zúčastnili školského výletu na Spišskom hrade, ktorý je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu.Žiaci mali možnosť vidieť: horné a dolné nádvorie, hradnú kuchyňu, mučiareň, múzejnú expozíciu, vežu, kaplnu a množstvo iných zaujímavostí.

Výlet sa žiakom veľmi páčil, hlavne mučiareň a dolné nádvorie, kde si žiaci mohli vyskúšať rôzne stredoveké hry. 

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov budúcich prvákov ohľadom informácií k školskému roku 2018/2019
Dňa: 25.06.2018
o 15,30 hodine.
Miesto : ZŠ Družicová 4, v školskej jedálni.
Tešíme sa na Vás
vedenie a pedagógovia ZŠ Družicová.

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.