Zdravá výživa v škole

23. 9. 2013 sa na našej škole konalo zábavné predpoludnie „Zdravá výživa v škole“. Podujatie bolo určené pre žiakov ZŠ pri príležitosti Svetového dňa výživy a zorganizovali ho učiteľky Sedláková a Tomášová.

Na  nultom ročníku tohto školského kola sa zúčastnili žiaci 4. - 9. ročníka. Akcia mala vedomostnú časť a hodnotené boli aj výtvarné práce. Všetci zúčastnení sa veľmi snažili. Najúspešnejší žiak, ktorý vo vedomostiach i výtvarnom spracovaní najviac vystihol tému zdravej výživy bol Samuel Potočňák z 9. A.

Víťaz tejto akcie bude pozvaný na celomestskú akciu Dňa výživy a odmenený zaujímavými cenami. 

Info pre rodičov

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
22.01.2019, 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 20-11-2018

Zápisnica RRZ 06-09-2018


Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.