Zdravá výživa v škole

23. 9. 2013 sa na našej škole konalo zábavné predpoludnie „Zdravá výživa v škole“. Podujatie bolo určené pre žiakov ZŠ pri príležitosti Svetového dňa výživy a zorganizovali ho učiteľky Sedláková a Tomášová.

Na  nultom ročníku tohto školského kola sa zúčastnili žiaci 4. - 9. ročníka. Akcia mala vedomostnú časť a hodnotené boli aj výtvarné práce. Všetci zúčastnení sa veľmi snažili. Najúspešnejší žiak, ktorý vo vedomostiach i výtvarnom spracovaní najviac vystihol tému zdravej výživy bol Samuel Potočňák z 9. A.

Víťaz tejto akcie bude pozvaný na celomestskú akciu Dňa výživy a odmenený zaujímavými cenami. 

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov budúcich prvákov ohľadom informácií k školskému roku 2018/2019
Dňa: 25.06.2018
o 15,30 hodine.
Miesto : ZŠ Družicová 4, v školskej jedálni.
Tešíme sa na Vás
vedenie a pedagógovia ZŠ Družicová.

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.