Darujte 2% z dane

Najnovšie informácie k poukázaniu 2%.

SZČO, firmy a osoby, ktoré si podávali daňové priznanie samé:

Daňovníci budú môcť 2% poukázať tak ako doteraz. V prípade, že využijú
možnosť posunu podania daňového priznania a zaplatenia dane, dostanú
neziskové organizácie tieto prostriedky tiež s oneskorením, najneskôr do
troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania resp. po predĺženej
lehote na podanie daňového priznania za splnenia všetkých zákonných
podmienok.

Zamestnanci:

V platnosti je nový zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
účinný od 4. 4.2020, kde sa okrem iného uvádza aj povinnosť zamestnávateľa
vystaviť na žiadosť zamestnanca potvrdenie o zaplatení dane na účely
poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. dňa druhého
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.


Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane máme možnosť
podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení
obdobia pandémie. Teda termíny sa predlžujú!!


Vážení rodičia.

Aj v tomto roku sa naše Rodičovské združenie pri ZŠ Družicová 4, ktoré je samostatne registrované ako občianske združenie, uchádza o Vašu priazeň pri poukázaní 2% z dane.

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Ak ste zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa do 15-teho februára o vykonanie ročného zúčtovania zaplatenia dane, po ktorom Vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Na základe neho vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Tieto vyplnené a potvrdené tlačivá je potrebné spolu odovzdať do 28.4. hospodárke ZŠ alebo do 30.4. na daňovom úrade príslušnom podľa miesta Vášho trvalého bydliska, alebo do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Potrebné tlačivá („Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ a „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“) si môžete stiahnuť tu:

1. „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ 
2. „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (editovateľné PDF)

„Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby“

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo právnická osoba, stačí ak do svojho daňového priznania do kolónky „Vyhlásenie o poukázaní podielu z dane...“ v časti „Údaje o prijímateľovi“ uvediete:

IČO/SID: 17319617 / 0881
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): SRRZ-RZ pri Základnej škole
Ulica: Družicová
Súpisné / orientačné číslo: 1475/4
PSČ: 04012
Obec: Košice

Fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami, alebo právnické osoby, musia pri poukazovaní čiastky 2% z dane odovzdať daňové priznanie do 31.3. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Tlačivá môžete odovzdávať hospodárke školy alebo na vrátnici školy.

Ak využijete toto svoje právo, 2% z dane z Vášho príjmu neskončia v štátnom rozpočte, ale môžu byť použité pre rozvoj Vašich detí.
Neplatíte nič, iba rozhodujete, či 2 % z Vašich daní dostane štát alebo Vaše deti.

V období posledných rokov sme aj vďaka Vašej podpore zakúpili predmety, ktoré pomohli skvalitniť výchovno-vzdelávací proces žiakov školy.
Pre začínajúcich plavcov, ktorí absolvujú plavecký výcvik v školskom bazéne sme zakúpili množstvo pomôcok, ktoré im uľahčia nacvičovanie správnej techniky plávania.
    
   

Šesť zakúpených interaktívnych tabúľ, ktoré v sebe vhodne kombinujú výhody dotykovej obrazovky a videoprojekcie umožňujú žiakom pracovať s počítačovým softvérom priamo z prostredia tabule.

   

K skvalitneniu vyučovacieho procesu prispeli aj tri nové počítače a vysokovýkonná tlačiareň, ktorú okrem iného škola využíva aj na tlač vysvedčení a diplomov pre žiakov.

   

Elektronizáciu našej školy sme podporili zakúpením 16-tich tabletov, čo prispelo k skvalitneniu vyučovacieho procesu žiakov.

   


ZA VAŠE 2% VÁM ZA VŠETKY DETI V ZŠ DRUŽICOVÁ VOPRED ĎAKUJEME.
Rada RZ pri ZŠ Družicová 4 v Košiciach

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Info pre rodičov

Rada rodičov

Informácie o vzdelávaní na škole od 5.10.2020
Zápisnica RRZ 29-09-2020


Od 26.10.2020 je mimoriadne prerušenie výučby Rozhodnutím Ministerstva školstva z 23.10.2020
Žiaci 5.-9. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie ( informácie budú doplnené dodatočne)
Zmeny v jesenných prázdninách sú v rozhodnutí Ministerstva školstva.

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.