Usmernenie k školskému stravovaniu v školskom roku 2017/2018

Vážení rodičia,

chceli by sme Vás opätovne upozorniť na možnosť prihlásiť svoje dieťa na obedy v novom školskom roku aj pomocou internetu a to tak, že nám pošlete emailom oskenovanú prihlášku s vyplnenými údajmi a dokladom o zaplatení stravného na september. Vyhnete sa tým stresom, ktoré každoročne nový školský rok so sebou prináša.

INFO pre nových žiakov

Rodičia prváčikov prosím, aby sa osobne dostavili do kancelárie v školskej jedálni najlepšie už s vyplnenou prihláškou a dokladom o zaplatení. Platba na september vychádza na (I.stupeň 18,18 €, II. stupeň 19,62 € - 18 obedov x 1,01 €, 1,09 €). Sumu je potrebné uhradiť na č. účtu SK9056000000000503993008, do správy pre adresáta uviesť aspoň meno dieťaťa ak triedu ešte neviete. Prihláška je na stiahnutie na stránke školy: www.zsdruzicova4.sk v sekcii školská jedáleň.

ZMENA

Od tohto nového školského roka 2017/2018, všetky deti, ktoré sa prihlásia na obedy si čipové kľúče nebudú musieť zakúpiť, ale sa im rozdajú. Čipové kľúče zakúpi škola, s tým, že žiaci ich budú mať v prenájme počas celého obdobia, kým budú prihlásení na obedy t.j. od 1. ročníka až po 9. ročník, s povinnosťou čip vrátiť pri ukončení školskej dochádzky na našej škole. Čipový kľúč sa musí vrátiť mechanický nepoškodený. V prípade straty alebo poškodenia čipu, si každý bude musieť zakúpiť nový čipový kľúč v školskej jedálni. Cena čipu je 2 €.

Žiaci, ktorí majú čipy v zálohe, zakúpené pred školským rokom 2017/2018 v hodnote 3,32 €, tým sa peniaze budú vracať pribežne, buď pri úplnom odhlásení z obedov, alebo pri ukončení povinnej školskej dochádzky na našej škole.
 

Školský rok 2017/2018

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.