Platba za obedy

Strava sa uhrádza mesiac vopred. V septembri ihneď s prihláškou, na mesiac október do 30.9., na mesiac november do 31.10. atď.
Uhradená strava za mesiac jún 2019 musí byť  do 18.6.2019, kvôli účtovnej uzávierke a posledné 3 dni 26.6., 27.6., 28.6.2019 sa odhlásiť ani prihlásiť na obed už nedá!

 

Stravu je možné uhradiť:

  • formu trvalého príkazu (odporúčame rodičom zadať trvalý príkaz ku 20.dňu v mesiaci pre    I. stupeň – 19,19 € II. stupeň- 20,71 € ),
  • vkladom na účet v banke
  • prevodom pomocou služby internetbanking
  • poštovou poukážkou (pri tejto forme úhrady si musíte šek vypýtať na pošte a mať na zreteli, že poštové výpisy nám doručia cca o 8 dní od Vašej úhrady. Preto ak uhrádzate stravu touto formou koncom mesiaca je potrebné doniesť doklad k nahliadnutiu)

Stravu uhrádzajte na číslo účtu: 0503993008/5600   Prima banka.

IBAN: SK90 5600 0000 0005 0399 3008

 

Do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa. Každé dieťa ma vlastný variabilný symbol, ktorý je uvedený pod číslom účtu na oznámení o platbe. V prípade, že VS neviete uveďte do poznámky aspoň meno a triedu dieťaťa.

V prípade, že k 5. dňu daného mesiaca nebude platba pripísaná na náš účet bude odber stravy pozastavený.

Po uhradení poslednej platby za mesiac jún 2019, Vás poprosím, aby ste si zrušili trvalé príkazy k 30.6.2019, aby počas letných prázdnin nechodili už žiadne platby, nakoľko od nového školského roku 2019/2020 budú obedy zadarmo.
V prípade preplatkov, Vám počas mesiaca júl 2019 každému stravníkovi vrátime preplatok za stravu.

 

 

Prihlášku na stravovanie si môžete stiahnuť TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Knižnica už otvorená

Knižnica pre mládež na ZŠ Družicovej 4 je už otvorená.
Viac o knižnici

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.
Najnovšie informácie k poukázaniu 2%.

Odkazy

DÔLEŽITÉ
O Z N A M


Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 03.12.2019 bola vyhlásená zákazka „Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.12.2019 do 09:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
Viac

Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.