Ako si predĺžiť knihu

Krok 1

Do vyhľadávača zadajte stránku www.kosicekmk.sk

Kliknutím sa zobrazí stránka knižnice.

Na zobrazenej domovskej stránke Knižnice pre mládež mesta Košice v jej ľavej časti kliknite na ikonku Katalóg.

 

 

Krok 2

 

Dostali ste sa na online katalóg knižnice. V pravom hornom rohu zadáte vaše prihlasovacie údaje. Prihlasovacím údajom je Číslo preukazu, ktoré nájdete na svojom preukaze knižnice vedľa čiarového kódu. Ďalším prihlasovacím údajom je Dátum narodenia na koho je preukaz vystavený. Zadáte ho v tvare rok, mesiac, deň bez čiarok. Rok sa píše posledné dvojčíslo z roku narodenia, mesiac ak je január až september sa píše 01 až 09, október až december sa píše 10 až 12, deň ak je 1 až 9 sa píše 01 až 09. Kliknete na ikonku Prihlásiť.

 

Fotografie nového a starého preukazu:

 

  

 

 

Krok 3

 

Po prihlásení do online katalógu sa  v hornej čiernej lište znázorní meno prihláseného čitateľa. Vpravo pod červenou ikonkou prihlásenie máte možnosti, ktoré umožňujú zobrazené operácie.

Na predĺženie vypožičaných kníh kliknite na možnosť Výpožičky.

 

 

Krok 4

 

Na stránke sa zobrazia názvy kníh, ktoré máte aktuálne vypožičané. Ak si chcete výpožičky predĺžiť, kliknite na červenú ikonku Predĺžiť všetky výpožičky na stránke.

Výpožičnú lehotu možno predlžiť pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac dvakrát o ďalších 30 dní od dátumu predlžovania. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:

a) čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky)

b) dokument si rezervoval iný čitateľ.

 

Krok 5

 

Zároveň si môžete rezervovať požičanú knihu, vyhľadávať konkrétne knihy, ktoré sú zakúpené vo fonde knižnice, poslať návrh na nákup knihy, ktorú by ste uvítali vo fonde knižnice či prezrieť si svoju históriu požičaných kníh a poplatkov.

Po predĺžení výpožičiek alebo po skončení práce s katalógom sa nezabudnite Odhlásiť v pravom hornom rohu.

Info pre rodičov


  • NOVINKA
    Elektronická prihláška do 1.ročníka na školský rok 2019/2020 je k dispozícií na našej edupage stránke https://zsdruzicovake.edupage.org
    Vypíšte elektronicky podľa pokynov.
  • Testovanie žiakov 9. ročníka 3.4.2019. Základné informácie
  • zber papiera: 8.4.- 13.4.2019
pondelok- piatok: 7:00 - 8:00
  14:00 - 16:00
sobota: 8:00 - 12:00
papier je potrebné poriadne zviazať!

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019: 18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.