Dokumenty

Školský poriadok

Školský poriadok na Základnej škole Družicová 4, Košice - na stiahnutie v PDF


Školský vzdelávací a výchovný program

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 2016/2017 - na stiahnutie v PDF 

Školský vzdelávací program pre školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF 

Výchovný program ŠKD pre školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

Vnútorné smernice školy - smernica o šikanovaní, smernica o hodnotení a klasifikácii žiakov

Systém hodnotenia a klasifikácií žiakov - na stiahnutie v PDF

Štatút Rady školy - na stiahnutie v PDF

Vnútorná smernica riaditeľa školy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách podľa Metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-R z 2.marca 2006 - na stiahnutie v PDF

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/16 - na stiahnutie v PDF

 

Kontinuálne vzdelávanie

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

 

ARCHÍV STARŠÍCH DOKUMENTOV

Nový školský rok 2017/2018

Zber papiera

Pozrite si výsledky v zbere papiera, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23.10. - 28.10.2017.

Info pre rodičov

Dňa 21.11.2017 o 17.00 h sa uskutočnia triedne aktívy.
Stretnutie predsedov TA o 16.30 h v učebni č. 5.
Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka s výchovnou pradkyňou o 16.30 h v triede 7.B.

Informácie o Testovaní piatakov 22.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 12-9-2017
 na stiahnutie

Aktuálne informácie z Rodičovského združenia