Dokumenty

Informácie o spracúvaní osobných údajov  - na stiahnutie v PDF

Školský poriadok

Školský poriadok na Základnej škole Družicová 4, Košice - na stiahnutie v PDF

 

Školský vzdelávací a výchovný program

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 2016/2017 - na stiahnutie v PDF 

Školský vzdelávací program pre školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF 

Výchovný program ŠKD pre školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

Vnútorné smernice školy - smernica o šikanovaní, smernica o hodnotení a klasifikácii žiakov

Systém hodnotenia a klasifikácií žiakov - na stiahnutie v PDF

Štatút Rady školy - na stiahnutie v PDF

Vnútorná smernica riaditeľa školy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách podľa Metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-R z 2.marca 2006 - na stiahnutie v PDF

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2016/17 - na stiahnutie v PDF

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/16 - na stiahnutie v PDF

 

Kontinuálne vzdelávanie

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

 

ARCHÍV STARŠÍCH DOKUMENTOV

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov budúcich prvákov ohľadom informácií k školskému roku 2018/2019
Dňa: 25.06.2018
o 15,30 hodine.
Miesto : ZŠ Družicová 4, v školskej jedálni.
Tešíme sa na Vás
vedenie a pedagógovia ZŠ Družicová.

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.