Dokumenty

Informácie o spracúvaní osobných údajov  - na stiahnutie v PDF

Školský poriadok

Školský poriadok na Základnej škole Družicová 4, Košice - na stiahnutie v PDF

 

Školský vzdelávací a výchovný program

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 2016/2017 - na stiahnutie v PDF 

Školský vzdelávací program pre školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF 

Výchovný program ŠKD pre školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

Vnútorné smernice školy - smernica o šikanovaní, smernica o hodnotení a klasifikácii žiakov

Systém hodnotenia a klasifikácií žiakov - na stiahnutie v PDF

Štatút Rady školy - na stiahnutie v PDF

Vnútorná smernica riaditeľa školy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách podľa Metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-R z 2.marca 2006 - na stiahnutie v PDF

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2016/17 - na stiahnutie v PDF

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/16 - na stiahnutie v PDF

 

Kontinuálne vzdelávanie

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

 

ARCHÍV STARŠÍCH DOKUMENTOV

Info pre rodičov

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
20.11.2018, 22.01.2019, 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 06-09-2018

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Zber papiera

V dňoch 22.10. - 27.10.2018 sa v našej škole uskutoční zber papiera

Pondelok - Piatok v čase 7.00 - 8.00 a 14.00 - 16.00 hod.
Sobota v čase 9.00 - 12.00 hod.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.