Dokumenty

Školský poriadok

Školský poriadok na Základnej škole Družicová 4, Košice - na stiahnutie v PDF

 

Školský vzdelávací a výchovný program

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 2016/2017 - na stiahnutie v PDF 

Školský vzdelávací program pre školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF 

Výchovný program ŠKD pre školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

Vnútorné smernice školy - smernica o šikanovaní, smernica o hodnotení a klasifikácii žiakov

Systém hodnotenia a klasifikácií žiakov - na stiahnutie v PDF

Štatút Rady školy - na stiahnutie v PDF

Vnútorná smernica riaditeľa školy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách podľa Metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-R z 2.marca 2006 - na stiahnutie v PDF

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2016/17 - na stiahnutie v PDF

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/16 - na stiahnutie v PDF

 

Kontinuálne vzdelávanie

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

 

ARCHÍV STARŠÍCH DOKUMENTOV

Školský rok 2017/2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Dňa 23.1.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA o 16.20 hod. v učebni č.5.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2017/2018:
23.1.2018, 17.4.2018, 19.6.2018 vždy o 17.00 hod.

Informácie o Testovaní piatakov 22.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 21-11-2017 na stiahnutie

Zber papiera

Pozrite si výsledky v zbere papiera, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23.10. - 28.10.2017.