Dokumenty

Školský poriadok

Školský poriadok na Základnej škole Družicová 4, Košice - na stiahnutie v PDF

 

Školský vzdelávací a výchovný program

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 2016/2017 - na stiahnutie v PDF 

Školský vzdelávací program pre školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF 

Výchovný program ŠKD pre školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

Vnútorné smernice školy - smernica o šikanovaní, smernica o hodnotení a klasifikácii žiakov

Systém hodnotenia a klasifikácií žiakov - na stiahnutie v PDF

Štatút Rady školy - na stiahnutie v PDF

Vnútorná smernica riaditeľa školy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách podľa Metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-R z 2.marca 2006 - na stiahnutie v PDF

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2016/17 - na stiahnutie v PDF

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/16 - na stiahnutie v PDF

 

Kontinuálne vzdelávanie

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017 - na stiahnutie v PDF

 

ARCHÍV STARŠÍCH DOKUMENTOV

Školský rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníka

Zber papiera

Zber papiera sa uskutoční v termíne 23.4 - 28.4.2018.
Po - Pi: 7.00 - 8.00 hod. a 14.00 - 16.00 hod.
So: 8.00 - 12.00 hod.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Základné informácie k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2018 dňa 21.marca 2018.

Zápis prvákov na školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 6.4.2016 (piatok) od 14,00 do 18,00 hod. a aj 7.4.2016 (sobota) od 8,00 do 12,00 hod. Na zápise musia byť prítomní: dieťa, obidvaja rodičia s platným občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Plagát na stiahnutie.

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 23-01-2018 na stiahnutie

Dňa 23.1.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA o 16.20 hod. v učebni č.5.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2017/2018:
23.1.2018, 17.4.2018, 19.6.2018 vždy o 17.00 hod.

Informácie o Testovaní piatakov 22.11.2017