Archív starších dokumentov

Školský vzdelávací a výchovný program

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie 2018/2019 ... viac

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 2018/2019 ... viac

Výchovný program pre školský rok 2018/2019 ... viac

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie 2015/2016 ... viac
Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 2015/2016 ... viac
Školský vzdelávací program pre školský rok 2015/2016 ... viac
Školský vzdelávací program od školského roku 2014/2015 ... viac
Výchovný program ŠKD pre školský rok 2015/2016 ... viac

Výchovný program od školského roku 2014/2015 ... viac

Školský vzdelávací program na školský rok 2013/2014 ... viac


Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/15 ... viac
Správa o vých. vzdel. činnosti za rok 2013/2014 ... viac
Hodnotiaca správa za rok 2012/2013 ... viac

Štatistické údaje o škole za šk. rok 2011/2012 ... viac

Štatistické údaje o škole za šk. rok 2010/2011 ... viac

Štatistické údaje o škole za šk. rok 2009/2010 ... viac

 

Kontinuálne vzdelávanie

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2018/2019 ... viac
Ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2015/2016 ... viac
Ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2014/2015 ... viac

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania  na školský rok 2013/2014 ... viac

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 ... viac

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2010/2011 ... viac

Štatistické údaje o škole za šk. rok 2008/2009 ... viac

 

Nové školské obvody 2014/2015

Zoznam nových školský obvodov na stiahnutie ... viac

Zápisnice
Zápisnica RRZ 20-11-2018 (PDF)
Zápisnica RRZ 06-09-2018 (PDF)

 

Hodnotiace správy školy: 
Hodnotiaca správa školy za 2017/2018 - na stiahnutie v PDF

 

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Knižnica už otvorená

Knižnica pre mládež na ZŠ Družicovej 4 je už otvorená.
Viac o knižnici

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.
Najnovšie informácie k poukázaniu 2%.

Odkazy

DÔLEŽITÉ
O Z N A M


Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 03.12.2019 bola vyhlásená zákazka „Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.12.2019 do 09:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
Viac

Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.