Rada rodičov

Informácie RZ pri ZŠ Družicová:
 

Názov: SRRZ - RZ pri ZŠ
ADRESA SÍDLA: Družicová 4, 040 12 Košice
IČO/SID: 17319617 / 0881

 

Výbor v šk. roku 2017-2018:

predseda: Jozef Skonc
podpredseda: Svetlana Sobinovská
tajomníčka: Bibiána Vargová
hospodár: Lucia Knižková
predseda revíznej komisie: Silvia Pitoňáková

 

Rada rodičovského združenia (predsedovia triednych aktívov) školský rok 2017/2018:

1.A: Adriana Suchá

1.B: Roman Kováč

1.C: Peter Kovács

 

2.A: Svetlana Sobinovská

2.B: Andrea Sipská

2.C: Diana Barnová
2.D: Zuzana Kretovičová

3.A: Martina Rožková

3.B: Katarína Dittelová

3.C: Roman Borik

4.A: Ján Jacko

4.B: Miroslava Vargová
4.C: Jozef Skonc

5.A: Bibiána Vargová

5.B: Patrícia Faturová

5.C: Lucia Knižková

6.A: Blažena Štávorská

6.B: Martina Žugecová

6.C: Daniel Pollák

7.A: Jana Šérová

7.B: Alžbeta Mozgová

8.A: Marcela Bartková

8.B: Jozefína Nemcová

8.C: Silvia Pitoňáková

9.A: Ľubomír Murga
9.B: Silvia Schönová
9.C: Renáta Kuželová

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 (PDF)
Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 23-01-2018 (PDF)
Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 21-11-2017 (PDF)
Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 12-9-2017 (PDF)

Štatút rodičovského združenia (PDF)

Stanovy rodičovského združenia (PDF)

 

Informácia o spôsobe platenia jednorázového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2017/ 2018

Vážený rodič, podporte prosím aktivity žiakov školy ako sú Karneval, Mikuláš, Vianočná akadémia, Deň detí, športové a vedomostné súťaže, a to úhradou jednorazového rodičovského príspevku za Vaše dieťa v školskom roku 2017/2018. V tomto príspevku je zahrnuté aj úrazové poistenie žiaka na celý rok.

Na základe schválenia Rady rodičovského združenia z 12.09.2017 je v školskom roku 2017/2018 výška jednorazového rodičovského príspevku:
-   9,00 Eur .... za prvé dieťa;
-   5,00 Eur .... za druhé a každé ďalšie dieťa.
Rodičovský príspevok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na:
-   číslo účtu: SK23 0900 0000 0004 4804 4917, SRRZ-RZ pri ZŠ, Družicová 4, 040 12 Košice;
-   do správy pre prijímateľa uveďte: meno, priezvisko a triedu žiaka.

Ak platíte naraz za viac detí, do správy pre prijímateľa zapíšte meno a priezvisko dieťaťa, jeho triedu a uveďte aj triedy, do ktorých chodia ostatní súrodenci (napr. Jožko Púčik 3.C, 5.A, 7.B). Len tak budeme môcť identifikovať platcu rodičovského príspevku.

Aj vďaka Vášmu príspevku spoločne so školou plnohodnotne zabezpečíme priebeh aktivít našich detí v aktuálnom školskom roku.

Za všetky deti zo ZŠ Družicová Vám ďakujeme.

Rada RZ ZŠ Družicová 4, Košice

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov budúcich prvákov ohľadom informácií k školskému roku 2018/2019
Dňa: 25.06.2018
o 15,30 hodine.
Miesto : ZŠ Družicová 4, v školskej jedálni.
Tešíme sa na Vás
vedenie a pedagógovia ZŠ Družicová.

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.