Rada rodičov

Informácie RZ pri ZŠ Družicová:
 

Názov: SRRZ - RZ pri ZŠ
ADRESA SÍDLA: Družicová 4, 040 12 Košice
IČO/SID: 17319617 / 0881

 

Výbor v šk. roku 2017-2018:

predseda: Jozef Skonc
podpredseda: Svetlana Sobinovská
tajomníčka: Bibiána Vargová
hospodár: Lucia Knižková
predseda revíznej komisie: Silvia Pitoňáková

 

Rada rodičovského združenia (predsedovia triednych aktívov) školský rok 2018/2019:

1.A: Jana Lenártová

1.B: Cyril Závadský

1.C: Štefánia Köverová
1.D: Zuzana Dudičová

 

2.A: Adriana Suchá

2.B: Roman Kováč

2.C: Peter Kovács

3.A: 
Svetlana Sobinovská
3.B:
 Andrea Sipská
3.C: 
Diana Barnová
3.D: 
Zuzana Kretovičová

4.A: Martina Rožková

4.B: Katarína Dittelová

4.C: Roman Borik

5.A: Ján Jacko
5.B:
Agáta Rakacká
5.C:
Jozef Skonc

6.A
: Bibiána Vargová

6.B: Patrícia Faturová

6.C: Lucia Knižková

7.A: Blažena Štávorská

7.B: Martina Žugecová

7.C: Viktória Lešková

8.A: Jana Šérová

8.B: Alžbeta Mozgová

9.A: Marcela Bartková

9.B: Jozefína Nemcová

9.C: Silvia Pitoňáková

 

Na stiahnutie

Zápisnica RRZ 16-04-2019 (PDF)
Štatút rodičovského združenia (PDF)

Stanovy rodičovského združenia (PDF)

 

Informácia o spôsobe platenia jednorázového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2018/2019

Vážený rodič, podporte prosím aktivity žiakov školy ako sú Karneval, Mikuláš, Vianočná akadémia, Deň detí, športové a vedomostné súťaže, a to úhradou jednorazového rodičovského príspevku za Vaše dieťa v školskom roku 2018/2019. V tomto príspevku je zahrnuté aj úrazové poistenie žiaka na celý rok.

Na základe schválenia Rady rodičovského združenia z 06.09.2018 je v školskom roku 2018/2019 výška jednorazového rodičovského príspevku:
-   9,00 Eur .... za prvé dieťa;
-   5,00 Eur .... za druhé a každé ďalšie dieťa.
Rodičovský príspevok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na:
-   číslo účtu: SK23 0900 0000 0004 4804 4917, SRRZ-RZ pri ZŠ, Družicová 4, 040 12 Košice;
-   do správy pre prijímateľa uveďte: meno, priezvisko a triedu žiaka.

Ak platíte naraz za viac detí, do správy pre prijímateľa zapíšte meno a priezvisko dieťaťa, jeho triedu a uveďte aj triedy, do ktorých chodia ostatní súrodenci (napr. Jožko Púčik 3.C, 5.A, 7.B). Len tak budeme môcť identifikovať platcu rodičovského príspevku.

Aj vďaka Vášmu príspevku spoločne so školou plnohodnotne zabezpečíme priebeh aktivít našich detí v aktuálnom školskom roku.

Za všetky deti zo ZŠ Družicová Vám ďakujeme.

Rada RZ ZŠ Družicová 4, Košice

Info pre rodičov

Stretnutie rodičov budúcich prvákov v školskom roku 2019/2020 dňa 18.06.2019

Rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka si zákonní zástupcovia dieťaťa môžu vyzdvihnúť každý pondelok v čase 13.00 - 16.00 h u ZRŠ Zsigmondyovej.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

DÔLEŽITÉ
O Z N A M
Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
Viac

Náplne do tlačiarní a servis

Dňa 26.06.2019 bola vyhlásená zákazka „Náplne do tlačiarní a servis“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 04.07.2019 do 8:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk

Kancelárske potreby
Dňa 26.06.2019 bola vyhlásená zákazka „Kancelárske potreby“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 04.07.2019 do 7:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 

 
Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.