Rada rodičov

Informácie RZ pri ZŠ Družicová:
 

Názov: SRRZ - RZ pri ZŠ
ADRESA SÍDLA: Družicová 4, 040 12 Košice
IČO/SID: 17319617 / 0881

 

Výbor v šk. roku 2019-2020:

predseda: Jozef Skonc
podpredseda: Svetlana Sobinovská
tajomníčka: Bibiána Vargová
hospodár: Lucia Knižková
predseda revíznej komisie: Jana Gomoľová

 

Rada rodičovského združenia (predsedovia triednych aktívov) školský rok 2019/2020:

1.A: Andrea Svobodová Gajdošová
1.B: 
Monika Janková
1.C: 
Karolína Špačková

2.A:
Jana Lenártová

2.B: Cyril Závadský

2.C: Nataša Guth
2.D: Zuzana Dudičová

 

3.A: Adriana Suchá

3.B: Roman Kováč

3.C: Peter Kovács

4.A: 
Svetlana Sobinovská
4.B:
 Andrea Sipská
4.C:
Marcela Horváthová
4.D:
Marianna Palenčarová

5.A: Martina Rožková
5.B:
Jana Gomoľová
5.C:
Roman Borik

6.A:
Lívia Takáčová
6.B:
Peter Devera
6.C:
Jozef Skonc

7.A
: Bibiána Vargová

7.B: Jaroslav Pástor

7.C: Lucia Knižková

8.A: Blažena Štávorská

8.B: Martina Žugecová

8.C: Daniela Roláková

9.A: Jana Šérová

9.B: Alžbeta Mozgová

 


Na stiahnutie

Zápisnica RRZ 21-01-2020 (PDF)
Zápisnica RRZ 12-11-2019 (PDF)

Zápisnica RRZ 09-09-2019 (PDF)

Štatút rodičovského združenia (PDF)

Stanovy rodičovského združenia (PDF)

 

Informácia o spôsobe platenia jednorazového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2019/ 2020

Vážený rodič, podporte prosím aktivity žiakov školy ako sú Karneval, Mikuláš, Vianočná akadémia, Deň detí, športové a vedomostné súťaže, a to úhradou jednorazového rodičovského príspevku za Vaše dieťa v školskom roku 2019/2020. V tomto príspevku je zahrnuté aj úrazové poistenie žiaka na celý rok.

Na základe schválenia Rady rodičovského združenia z 09.09.2019 je v školskom roku 2019/2020 výška jednorazového rodičovského príspevku:
-   9,00 Eur .... za prvé dieťa;
-   5,00 Eur .... za druhé a každé ďalšie dieťa.
Rodičovský príspevok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na:
-   číslo účtu: SK23 0900 0000 0004 4804 4917, SRRZ-RZ pri ZŠ, Družicová 4, 040 12 Košice;
-   do správy pre prijímateľa uveďte: meno, priezvisko a triedu žiaka.

Ak platíte naraz za viac detí, do správy pre prijímateľa zapíšte meno a priezvisko dieťaťa, jeho triedu a uveďte aj triedy, do ktorých chodia ostatní súrodenci (napr. Jožko Púčik 3.C, 5.A, 7.B). Len tak budeme môcť identifikovať platcu rodičovského príspevku.

Aj vďaka Vášmu príspevku spoločne so školou plnohodnotne zabezpečíme priebeh aktivít našich detí v aktuálnom školskom roku.

Za všetky deti zo ZŠ Družicová Vám ďakujeme.

Rada RZ ZŠ Družicová 4, Košice

Preberanie rozhodnutí

Pokyny pre zákonných zástupcov na prevzatie rozhodnutí o prijatí Pokyny pre zákonných zástupcov na prevzatie rozhodnutí o odložení začiatku povinnej školskej dochádzky o 1 rok
Na stiahnutie v DOC
Zoznam pomôcok do 1.ročníka (PDF)

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Knižnica už otvorená

Knižnica pre mládež na ZŠ Družicovej 4 je už otvorená.
Viac o knižnici

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.
Najnovšie informácie k poukázaniu 2%.

Odkazy

DÔLEŽITÉ
O Z N A M

CVČ oznamuje žiakom, ktorí navštevujú krúžky, že krúžková činnosť bude pokračovať od 15.6.2020 za dodržania hygienických podmienok.
Presné informácie o činnosti dostanú žiaci od svojho vedúceho krúžku.


Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.