Organizačné pokyny k zahájeniu šk. roka 2020/2021

Aktualizované 31.08.2020 16:00

Zákonný zástupca
  • Zodpovedá za dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a do školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška, papierové jednorázové vreckovky. Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a školského klubu detí
  • Nevstupuje do budovy školy so žiakom, okrem žiakov 1. ročníka s jedným sprievodcom
  • Bezodkladne informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy v prípade podozrenia, potvrdenia ochorenia na COVID -19, či nariadenia karantény lekárom
  • Bezodkladne vyzdvihne žiaka zo školy u ktorého sa v priebehu vyučovania objavili príznaky nákazy na COVID-19
  • Predkladá pri prvom nástupe žiak do školy zdravotný dotazník (DOC) a vyhlásenie o bezinfekčnosti (DOC). Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá viac ako tri dni.
  • Dotazníky pre rodičov bez možnosti tlače budú k dispozícii na vrátnici školy 28.8.2020 a 31.8.2020 od 10.00 do 12.00
  • Všetky ďalšie potrebné informácie: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/
 

Pre žiakov 1. ročníka

2.9.2020 o 8,00 hod  na školskom ihrisku v sprievode zákonných zástupcov (bez iných rodinných príslušníkov). Prechod na ihrisko cez hlavný vchod. Organizačné pokyny triednych učiteľov v triedach s jedným zákonným zástupcom.

Pre žiakov 2. až 9. ročníka

2.9.2020 o 9,00 hod v kmeňových triedach bez sprievodu zákonných zástupcov. Vstup do budovy pre žiakov 2. – 4. ročníka cez zadný hlavný vchod a pre žiakov 5. - 9. ročníka cez predný hlavný vchod.

Školský klub detí a obedy v školskej jedálni sú od 3.9.2020.

Školský klub detí

Prihláška do ŠKD (doc)
Školský klub detí a obedy v školskej jedálni sú od 3.9.2020.

Ostatné informácie: 

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Info pre rodičov

Rada rodičov
Triedne aktívy pre rodičov sa uskutočnia 29.09.2020 o 17.00

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.