Učitelia v školskom roku 2018/2019

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Popovičová Katarína

5.A

Ing. Šoganičová Renáta

1.B

Mgr. Čierna Nina

5.B

Mgr. Beľanová Mariana

1.C

Mgr. Thiessen Milena

5.C

Mgr. Katingerová Mária

1.D

Mgr. Bezegová Jana

6.A

PhDr. Pirniková Lucia

2.A

Mgr. Hrčková Martina

6.B

Mgr. Vašková Dana

2.B

Mgr. Sedláková Dana

6.C

RNDr. Denisová Tatiana

2.C

PaedDr. Bérešová Jana

7.A

Mgr. Mižurová Silvia

3.A

Mgr. Kočišová Martina

7.B

Mgr. Jobbágy Martina

3.B

Mgr. Počatková Monika

7.C

PaedDr. Repovská Alena

3.C

Mgr. Kuľbagová Anna

8.A

Mgr. Gabašová Martina

3:D

PaedDr. Pállová Anna

8.B

Mgr. Pancuráková Michaela

4.A

Mgr. Katingerová kristína

9.A

Mgr. Mravcová Eva

4.B

Mgr. Takács Jozef 

9.B

Mgr. Schützová Soňa

 4.C

Mgr. Gabániová Anna 

9.C

Mgr. Tomášová Erika

 

 
Učitelia bez triednictva:
v ročníkoch 1. – 4.
Mgr. Háková Anna
ThDr. Žigová Terézia, PhD.

v ročníkoch 5. – 9.
Mgr.  Luco Jozef                                                                    
RNDr. Frajtková Ingrid     
Mgr. Novotná Simona                                           
MVDr. Horváth Miloslav
Mgr. Malý Lukáš
Mgr. Takáčová Katarína
Mgr. Januvková Mária

Školský klub detí
Kulová Blažena
Dejčíková Beáta
Takácsová Štefánia
Mgr. Csontos Štefan
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Ing. Šofránková Karla
Mižíková Denisa


Výchovná poradkyňa: Mgr. Barkóciová Amália
e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Nižníková Tatiana
e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Info pre rodičov

Stretnutie rodičov budúcich prvákov v školskom roku 2019/2020 dňa 18.06.2019

Rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka si zákonní zástupcovia dieťaťa môžu vyzdvihnúť každý pondelok v čase 13.00 - 16.00 h u ZRŠ Zsigmondyovej.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 16.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska
ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.05.2019 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
 
 
Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.