Učitelia v školskom roku 2017/2018

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Hrčková Martina

5.A

Mgr. Puchalová Zuzana

1.B

Mgr. Sedláková Dana

5.B

Mgr. Vašková Dana

1.C

PaedDr. Bérešová Jana

5.C

RNDr. Denisová Tatiana

2.A 

Mgr. Kočišová Martina

6.A

Mgr. Mižurová Silvia

2.B

Mgr. Počatková Monika

6.B

Mgr. Jobbágy Martina

2.C

Mgr. Kuľbagová Anna

6.C

PaedDr. Repovská Alena

2.D

Mgr. Bezegová Jana

7.A

Ing. Gabašová Martina

3.A

Mgr. Katingerová Kristína

7.B

Mgr. Pancuráková Michaela

3.B

Mgr. Háková Anna

8.A

Mgr. Mravcová Eva

3.C

Mgr. Gabániová Anna

8.B

Mgr. Schützová Soňa

4.A

Mgr. Takács Jozef

8.C

Mgr. Tomášová Erika

4.B

Mgr. Čierna Nina

9.A

Mgr. Barkóciová Amália

4.C

Mgr. Matiová Diana

9.B

Mgr. Takáčová – Košlabová Katarína

 

 

9.C

RNDr. Forgáčová Helena, PhD.

 

 
Učitelia bez triednictva:
v ročníkoch 1. – 4.
Mgr. Popovičová Katarína
ThDr. Žigová Terézia, PhD.

v ročníkoch 5. – 9.
Mgr.  Luco Jozef                                                                    
RNDr. Frajtková Ingrid     
Mgr. Kučerová Daniela                                                  
MVDr. Horváth Miloslav
Mgr. Malý Lukáš
Mgr. Köry Michal
Mgr. Januvková Mária
Mgr. Polovková Antónia

Školský klub detí
Kulová Blažena
Dejčíková Beáta
Mgr. Csontos Štefan
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Ing. Šofránková Karla
Mgr. Kostrošová Mária


Výchovná poradkyňa: Mgr. Barkóciová Amália
e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Nižníková Tatiana
e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Nový školský rok 2017/2018

Zber papiera

Pozrite si výsledky v zbere papiera, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23.10. - 28.10.2017.

Info pre rodičov

Dňa 21.11.2017 o 17.00 h sa uskutočnia triedne aktívy.
Stretnutie predsedov TA o 16.30 h v učebni č. 5.
Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka s výchovnou pradkyňou o 16.30 h v triede 7.B.

Informácie o Testovaní piatakov 22.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 12-9-2017
 na stiahnutie

Aktuálne informácie z Rodičovského združenia