Učitelia v školskom roku 2018/2019

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

PaedDr. Pállová Anna

5.A

Mgr. Tomášová Erika

1.B

Mgr. Čierna Nina

5.B

Mgr. Mižurová Silvia

1.C

Mgr. Kuľbagová Anna

5.C

Mgr. Špinerová Daniela

1.D

Mgr. Popovičová Katarína

6.A Mgr. Hurlak Lucia
2.A

Mgr. Oberleová Lenka, DiS.art.

6.B

Mgr. Schützová Soňa

2.B

Mgr. Fábiková Mária

6.C

Mgr. Forraiová Simona

2.C

Mgr. Gabániová Anna

7.A

Mgr. Mravcová Eva

3.A

Mgr. Háková Anna

7.B

Mgr. Gupko  Lenka

3.B

Mgr. Počatková Monika

7.C

Mgr. Katingerová  Mária

3.C

Mgr. Thiessen Milena

8.A

PhDr. Pirníková  Lucia

3.D

Mgr. Bezegová Jan

8.B Mgr. Vašková Dana

4.A

Mgr. Hrčková Martina

8.C

RNDr. Denisová Tatiana

4.B

Mgr. Kočišová Martina

9.B

Mgr. Jobbágy Martina

4.C

PaedDr. Bérešová Jana

9.C

PaedDr. Repovská Alena

 

 
Učitelia bez triednictva:
v ročníkoch 1. – 4.
Mgr. Takács Jozef
ThDr. Žigová Terézia, PhD.

v ročníkoch 5. – 9.
Mgr.  Luco Jozef                                                                    
Mgr. Pancuráková Michaela
Ing. Gabašová Martina                                      
Mgr. Malý Lukáš
PaedDr. Januvková Mária
Mgr. Timková Mária
Mgr. Sroková Vlasta

Školský klub detí
Kulová Blažena
Zajacová Renáta
Takácsová Štefánia
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Mgr. Csontos Štefan
Ing. Šofránková Karla
Mižíková Denisa
Mgr. Čechová Jana


Výchovná poradkyňa:
Mgr. Barkóciová Amália
e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Nižníková Tatiana
e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MS a ZŠ od 1.3.2021 obnovuje školské vyučovanie

Viac informácií ⇒ TU


Testovanie pre rodičov a zamestnancov Základnej školy Družicová 4, Materskej školy Družicová 5, Materskej školy Galaktická 11Vážení rodičia.
Na Základnej škole, Družicová 4, Košice – MOM sa pred nástupom na prezenčné vyučovanie uskutoční 26. -27.2.2021 testovanie jedného rodiča a zamestnancov materských škôl Družicová 5, Galaktická 11 a jedného rodiča žiakov 1. stupňa a zamestnancov Základnej školy, Družicová 4, Košice.
Organizácia testovania ⇒ TU

Oznam

Dňa 13.11.2020 bola vyhlásená zákazka "Stavebné úpravy spojovacej chodby na ZŠ Družicová 4, Košice" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.11:2020 do 8:00 hod.Z
áujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.