Učitelia v školskom roku 2017/2018

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Hrčková Martina

5.A

Mgr. Puchalová Zuzana

1.B

Mgr. Sedláková Dana

5.B

Mgr. Vašková Dana

1.C

PaedDr. Bérešová Jana

5.C

RNDr. Denisová Tatiana

2.A 

Mgr. Kočišová Martina

6.A

Mgr. Mižurová Silvia

2.B

Mgr. Počatková Monika

6.B

Mgr. Jobbágy Martina

2.C

Mgr. Kuľbagová Anna

6.C

PaedDr. Repovská Alena

2.D

Mgr. Bezegová Jana

7.A

Ing. Gabašová Martina

3.A

Mgr. Katingerová Kristína

7.B

Mgr. Pancuráková Michaela

3.B

Mgr. Háková Anna

8.A

Mgr. Mravcová Eva

3.C

Mgr. Gabániová Anna

8.B

Mgr. Schützová Soňa

4.A

Mgr. Takács Jozef

8.C

Mgr. Tomášová Erika

4.B

Mgr. Čierna Nina

9.A

Mgr. Barkóciová Amália

4.C

Mgr. Matiová Diana

9.B

Mgr. Takáčová – Košlabová Katarína

 

 

9.C

Mgr. Jobbágy Martina

 

 
Učitelia bez triednictva:
v ročníkoch 1. – 4.
Mgr. Popovičová Katarína
ThDr. Žigová Terézia, PhD.

v ročníkoch 5. – 9.
Mgr.  Luco Jozef                                                                    
RNDr. Frajtková Ingrid     
Mgr. Kučerová Daniela                                                  
MVDr. Horváth Miloslav
Mgr. Malý Lukáš
Mgr. Köry Michal
Mgr. Januvková Mária
Mgr. Polovková Antónia

Školský klub detí
Kulová Blažena
Dejčíková Beáta
Mgr. Csontos Štefan
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Ing. Šofránková Karla
Mgr. Kostrošová Mária


Výchovná poradkyňa: Mgr. Barkóciová Amália
e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Nižníková Tatiana
e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov budúcich prvákov ohľadom informácií k školskému roku 2018/2019
Dňa: 25.06.2018
o 15,30 hodine.
Miesto : ZŠ Družicová 4, v školskej jedálni.
Tešíme sa na Vás
vedenie a pedagógovia ZŠ Družicová.

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.