Učitelia v školskom roku 2018/2019

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

PaedDr. Pállová Anna

5.A

Mgr. Tomášová Erika

1.B

Mgr. Čierna Nina

5.B

Mgr. Mižurová Silvia

1.C

Mgr. Kuľbagová Anna

5.C

Mgr. Špinerová Daniela

1.D

Mgr. Popovičová Katarína

6.A Mgr. Hurlak Lucia
2.A

Mgr. Oberleová Lenka, DiS.art.

6.B

Mgr. Schützová Soňa

2.B

Mgr. Fábiková Mária

6.C

Mgr. Forraiová Simona

2.C

Mgr. Gabániová Anna

7.A

Mgr. Mravcová Eva

3.A

Mgr. Háková Anna

7.B

Mgr. Gupko  Lenka

3.B

Mgr. Počatková Monika

7.C

Mgr. Katingerová  Mária

3.C

Mgr. Thiessen Milena

8.A

PhDr. Pirníková  Lucia

3.D

Mgr. Bezegová Jan

8.B Mgr. Vašková Dana

4.A

Mgr. Hrčková Martina

8.C

RNDr. Denisová Tatiana

4.B

Mgr. Kočišová Martina

9.B

Mgr. Jobbágy Martina

4.C

PaedDr. Bérešová Jana

9.C

PaedDr. Repovská Alena

 

 
Učitelia bez triednictva:
v ročníkoch 1. – 4.
Mgr. Takács Jozef
ThDr. Žigová Terézia, PhD.

v ročníkoch 5. – 9.
Mgr.  Luco Jozef                                                                    
Mgr. Pancuráková Michaela
Ing. Gabašová Martina                                      
Mgr. Malý Lukáš
PaedDr. Januvková Mária
Mgr. Timková Mária
Mgr. Sroková Vlasta

Školský klub detí
Kulová Blažena
Zajacová Renáta
Takácsová Štefánia
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Mgr. Csontos Štefan
Ing. Šofránková Karla
Mižíková Denisa
Mgr. Čechová Jana


Výchovná poradkyňa:
Mgr. Barkóciová Amália
e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Nižníková Tatiana
e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.