Učitelia v školskom roku 2018/2019

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Oberleová Lenka, DiS.art.

5.A

Mgr. Takáčová Katarína

1.B

Mgr. Sedláková Dana

5.B

Mgr. Schützová Soňa

1.C

Mgr. Gabániová Anna

5.C

Mgr. Novotná Simona

2.A

Mgr. Háková Anna

6.A

Mgr. Mravcová Eva

2.B

Mgr. Čierna Nina

6.B

Mgr. Gupko  Lenka

2.C

Mgr. Thiessen Milena

6.C

Mgr. Katingerová  Mária

2.D

Mgr. Bezegová Jana

7.A

PhDr. Pirníková  Lucia

3.A

Mgr. Hrčková Martina

7.B

Mgr. Vašková Dana

3.B

Mgr. Takács Jozef

7.C

RNDr. Denisová Tatiana

3.C

PaedDr. Bérešová Jana

8.A

Mgr. Mižurová Silvia

4.A

Mgr. Kočišová Martina

8.B

Mgr. Jobbágy Martina

4.B

Mgr. Počatková Monika

8.C

PaedDr. Repovská Alena

4.C

Mgr. Kuľbagová Anna

9.A

Ing. Gabašová Martina

4.D

PaedDr. Pállová Anna

9.B

Mgr. Pancuráková Michaela

 

 
Učitelia bez triednictva:
v ročníkoch 1. – 4.
Mgr. Popovičová Katarína
ThDr. Žigová Terézia, PhD.

v ročníkoch 5. – 9.
Mgr.  Luco Jozef                                                                    
Mgr. Tomášová Erika  
MVDr. Horváth Miloslav                                         
Mgr. Malý Lukáš
PaedDr. Januvková Mária
Mgr. Hurlak Lucia
Mgr. Špinerová Daniela

Školský klub detí
Kulová Blažena
Dejčíková Beáta
Takácsová Štefánia
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Mgr. Csontos Štefan
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Ing. Šofránková Karla
Mižíková Denisa
Zajacová Renáta


Výchovná poradkyňa:
Mgr. Barkóciová Amália
e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Nižníková Tatiana
e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Knižnica už otvorená

Knižnica pre mládež na ZŠ Družicovej 4 je už otvorená.
Viac o knižnici

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.
Najnovšie informácie k poukázaniu 2%.

Odkazy

DÔLEŽITÉ
O Z N A M


Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 03.12.2019 bola vyhlásená zákazka „Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.12.2019 do 09:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
Viac

Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.