Učitelia v školskom roku 2017/2018

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Hrčková Martina

5.A

Mgr. Puchalová Zuzana

1.B

Mgr. Sedláková Dana

5.B

Mgr. Vašková Dana

1.C

PaedDr. Bérešová Jana

5.C

RNDr. Denisová Tatiana

2.A 

Mgr. Kočišová Martina

6.A

Mgr. Mižurová Silvia

2.B

Mgr. Počatková Monika

6.B

Mgr. Jobbágy Martina

2.C

Mgr. Kuľbagová Anna

6.C

PaedDr. Repovská Alena

2.D

Mgr. Bezegová Jana

7.A

Ing. Gabašová Martina

3.A

Mgr. Katingerová Kristína

7.B

Mgr. Pancuráková Michaela

3.B

Mgr. Háková Anna

8.A

Mgr. Mravcová Eva

3.C

Mgr. Gabániová Anna

8.B

Mgr. Schützová Soňa

4.A

Mgr. Takács Jozef

8.C

Mgr. Tomášová Erika

4.B

Mgr. Čierna Nina

9.A

Mgr. Barkóciová Amália

4.C

Mgr. Matiová Diana

9.B

Mgr. Takáčová – Košlabová Katarína

 

 

9.C

RNDr. Forgáčová Helena, PhD.

 

 
Učitelia bez triednictva:
v ročníkoch 1. – 4.
Mgr. Popovičová Katarína
ThDr. Žigová Terézia, PhD.

v ročníkoch 5. – 9.
Mgr.  Luco Jozef                                                                    
RNDr. Frajtková Ingrid     
Mgr. Kučerová Daniela                                                  
MVDr. Horváth Miloslav
Mgr. Malý Lukáš
Mgr. Köry Michal
Mgr. Januvková Mária
Mgr. Polovková Antónia

Školský klub detí
Kulová Blažena
Dejčíková Beáta
Mgr. Csontos Štefan
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Ing. Šofránková Karla
Mgr. Kostrošová Mária


Výchovná poradkyňa: Mgr. Barkóciová Amália
e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Nižníková Tatiana
e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Školský rok 2017/2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Dňa 23.1.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA o 16.20 hod. v učebni č.5.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2017/2018:
23.1.2018, 17.4.2018, 19.6.2018 vždy o 17.00 hod.

Informácie o Testovaní piatakov 22.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 21-11-2017 na stiahnutie

Zber papiera

Pozrite si výsledky v zbere papiera, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23.10. - 28.10.2017.