Učitelia v školskom roku 2018/2019

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Popovičová Katarína

5.A

Ing. Šoganičová Renáta

1.B

Mgr. Čierna Nina

5.B

Mgr. Beľanová Mariana

1.C

Mgr. Thiessen Milena

5.C

Mgr. Katingerová Mária

1.D

Mgr. Bezegová Jana

6.A

PhDr. Pirniková Lucia

2.A

Mgr. Hrčková Martina

6.B

Mgr. Vašková Dana

2.B

Mgr. Sedláková Dana

6.C

RNDr. Denisová Tatiana

2.C

PaedDr. Bérešová Jana

7.A

Mgr. Mižurová Silvia

3.A

Mgr. Kočišová Martina

7.B

Mgr. Jobbágy Martina

3.B

Mgr. Počatková Monika

7.C

PaedDr. Repovská Alena

3.C

Mgr. Kuľbagová Anna

8.A

Mgr. Gabašová Martina

3:D

PaedDr. Pállová Anna

8.B

Mgr. Pancuráková Michaela

4.A

Mgr. Katingerová kristína

9.A

Mgr. Mravcová Eva

4.B

Mgr. Takács Jozef 

9.B

Mgr. Schützová Soňa

 4.C

Mgr. Gabániová Anna 

9.C

Mgr. Tomášová Erika

 

 
Učitelia bez triednictva:
v ročníkoch 1. – 4.
Mgr. Háková Anna
ThDr. Žigová Terézia, PhD.

v ročníkoch 5. – 9.
Mgr.  Luco Jozef                                                                    
RNDr. Frajtková Ingrid     
Mgr. Novotná Simona                                           
MVDr. Horváth Miloslav
Mgr. Malý Lukáš
Mgr. Takáčová Katarína
Mgr. Januvková Mária

Školský klub detí
Kulová Blažena
Dejčíková Beáta
Takácsová Štefánia
Mgr. Csontos Štefan
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Ing. Šofránková Karla
Mižíková Denisa


Výchovná poradkyňa: Mgr. Barkóciová Amália
e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Nižníková Tatiana
e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Info pre rodičov


  • NOVINKA
    Elektronická prihláška do 1.ročníka na školský rok 2019/2020 je k dispozícií na našej edupage stránke https://zsdruzicovake.edupage.org
    Vypíšte elektronicky podľa pokynov.
  • Testovanie žiakov 9. ročníka 3.4.2019. Základné informácie
  • zber papiera: 8.4.- 13.4.2019
pondelok- piatok: 7:00 - 8:00
  14:00 - 16:00
sobota: 8:00 - 12:00
papier je potrebné poriadne zviazať!

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019: 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 22-01-2019

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.