Učitelia v školskom roku 2018/2019

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Mgr. Oberleová Lenka, DiS.art.

5.A

Mgr. Takáčová Katarína

1.B

Mgr. Sedláková Dana

5.B

Mgr. Schützová Soňa

1.C

Mgr. Gabániová Anna

5.C

Mgr. Novotná Simona

2.A

Mgr. Háková Anna

6.A

Mgr. Mravcová Eva

2.B

Mgr. Čierna Nina

6.B

Mgr. Gupko  Lenka

2.C

Mgr. Thiessen Milena

6.C

Mgr. Katingerová  Mária

2.D

Mgr. Bezegová Jana

7.A

PhDr. Pirníková  Lucia

3.A

Mgr. Hrčková Martina

7.B

Mgr. Vašková Dana

3.B

Mgr. Takács Jozef

7.C

RNDr. Denisová Tatiana

3.C

PaedDr. Bérešová Jana

8.A

Mgr. Mižurová Silvia

4.A

Mgr. Kočišová Martina

8.B

Mgr. Jobbágy Martina

4.B

Mgr. Počatková Monika

8.C

PaedDr. Repovská Alena

4.C

Mgr. Kuľbagová Anna

9.A

Ing. Gabašová Martina

4.D

PaedDr. Pállová Anna

9.B

Mgr. Pancuráková Michaela

 

 
Učitelia bez triednictva:
v ročníkoch 1. – 4.
Mgr. Popovičová Katarína
ThDr. Žigová Terézia, PhD.

v ročníkoch 5. – 9.
Mgr.  Luco Jozef                                                                    
Mgr. Tomášová Erika  
MVDr. Horváth Miloslav                                         
Mgr. Malý Lukáš
PaedDr. Januvková Mária
Mgr. Hurlak Lucia
Mgr. Špinerová Daniela

Školský klub detí
Kulová Blažena
Dejčíková Beáta
Takácsová Štefánia
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Mgr. Csontos Štefan
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Ing. Šofránková Karla
Mižíková Denisa
Zajacová Renáta


Výchovná poradkyňa:
Mgr. Barkóciová Amália
e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Nižníková Tatiana
e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Info pre rodičov

Rada rodičov

Termíny triednych aktívov v aktuálnom školskom roku sú 12.11.2019, 21.1.2020, 21.4.2020 a 16.6.2020 vždy so začiatkom o 17.00 hod.

Stretnutie zástupcov triednych aktívov bude vždy v daných termínoch v priestoroch jedálne so začiatkom 0 16.20 hod.

Zber papiera

Aj tohto roku ste sa mohli zapojiť do zberu papiera
Zber papiera sa uskutočnil v termíne 21.10. - 26.10.2019
Tu si môžete pozrieť výsledky ⇒

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

DÔLEŽITÉ
O Z N A M
Náplne do tlačiarní a servis
Dňa 28.08.2019 bola vyhlásená zákazka „Náplne do tlačiarní a servis“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.09.2019 do 07:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese
https://sss.eranet.sk

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
Viac

Náplne do tlačiarní a servis

Dňa 26.06.2019 bola vyhlásená zákazka „Náplne do tlačiarní a servis“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 04.07.2019 do 8:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk

Kancelárske potreby
Dňa 26.06.2019 bola vyhlásená zákazka „Kancelárske potreby“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 04.07.2019 do 7:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 

 
Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.

Testovanie piatakov

Testovanie žiakov 5. ročníkov sa uskutoční dňa 20.novembra 2019

Podrobnejšie informácie TU ⇒