Vedenie školy

 

Riaditeľ školy

 

Mgr. Jozef Varga     

Zástupcovia riaditeľa

Mgr. Iveta Cicoňová
Ing. Zlatica Molčanová
Mgr. Danka Zsigmondyová

 
 

Rada školy v školskom roku 2016/2017
 

Predseda Rady školy:

 RNDr. Tatiana Denisová
 

Členovia Rady školy: 

Mgr. Michaela Pancuráková

Drahomíra  Krakovská
Miloš Polom
Ing. Liliana Šmajdová

Ing. Zdenko Knižka

Mgr. Michal Potoma
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
Ing. Lenka Kovačevičová
Ing. Marián Siksa
Ing. Jozef Skonc

 

Združenie rodičov    

Ing. Jozef Skonc  – predseda

 


   

    


    
    
Info pre rodičov


  • NOVINKA
    Elektronická prihláška do 1.ročníka na školský rok 2019/2020 je k dispozícií na našej edupage stránke https://zsdruzicovake.edupage.org
    Vypíšte elektronicky podľa pokynov.
  • Testovanie žiakov 9. ročníka 3.4.2019. Základné informácie
  • zber papiera: 8.4.- 13.4.2019
pondelok- piatok: 7:00 - 8:00
  14:00 - 16:00
sobota: 8:00 - 12:00
papier je potrebné poriadne zviazať!

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019: 18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.