Vedenie školy

 

Riaditeľ školy


Mgr. Jozef Varga     

Zástupcovia riaditeľa

Mgr. Iveta Cicoňová
Ing. Zlatica Molčanová
Mgr. Danka Zsigmondyová

 
 

Rada školy v školskom roku 2016/2017
 

Predseda Rady školy:

 RNDr. Tatiana Denisová
 

Členovia Rady školy: 

Mgr. Michaela Pancuráková

Drahomíra  Krakovská
Daniela Polláková
Ing. Liliana Šmajdová

Ing. Zdenko Knižka

Ing. Michal Potoma
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
Ing. Lenka Kovačevičová
Ing. Marián Siksa
Ing. Jozef Skonc

 

Združenie rodičov    

Ing. Jozef Skonc  – predseda

 


   

    


    
    
Školský rok 2017/2018

Zber papiera

Vyhodnotenie výsledkov zberu papiera za apríl 2018

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Info pre rodičov

Rada rodičov

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 17-04-2018 na stiahnutie

Dňa 19.6.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční triedny aktív. Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 hod. v učebni č.5.