Zmluvy

Zmluvy uzavreté do 20.11.2015 nájdete v starej sekcii Zmluvy do 20.11.2015.

 

Zmluvy od 20.11.2015

Vyberte si rok zverejnenia: 2020  2019  2018  2017  2016  

Popis plnenia:Zmluvný partner:Dátum zverejnenia:Hodnota zmluvy:
Zmluva č. 223032020VAAT spol. s r.o.02.04.2020161990.70
Zmluva na stiahnutie: 98.pdf
Zmluva č. 223022020Mestská časť Košice – Nad Jazerom03.03.2020161,87
Zmluva na stiahnutie: 97.pdf
Zmluva č. 223142019Stredisko služieb škole 21.01.2020
Zmluva na stiahnutie: 96.pdf
Zmluva č. 223122019Ing. Anna Švecová- KRAS, Za mostom 18, Košice -Krásna , IČO:17118462220.01.2020
Zmluva na stiahnutie: 94.pdf
Zmluva č. 223132019Raslen spol. s.r.o, Soľ 51, 094 35 Soľ, IČO: 3645781720.01.2020
Zmluva na stiahnutie: 95.pdf

Zápis do 1. ročníka 2020/2021

Zápis žiakov pre školský rok 2020/2021 bude:
od 15.04.2020 do 30.04.2020 bez osobnej prítomnosti elektronickou formou prihlášky.

Zapisujú sa deti narodené do 31.8.2014.

Viac

Info pre rodičov

Rada rodičov

Termíny triednych aktívov v aktuálnom školskom roku sú 21.4.2020 a 16.6.2020 vždy so začiatkom o 17.00 hod.

Stretnutie zástupcov triednych aktívov bude vždy v daných termínoch v priestoroch jedálne so začiatkom 0 16.20 hod.

Zber papiera

Aj tohto roku máte možnosť  zapojiť sa do zberu papiera
Zber papiera sa uskutoční v termíne 20.-25.4.2020

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

DÔLEŽITÉ
O Z N A M


Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 03.12.2019 bola vyhlásená zákazka „Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.12.2019 do 09:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
Viac

Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.