Stránka neexistuje. Prosím pokračujte prosím sem.

Triedne aktívy

Dňa 24.1.2017 (utortok)  o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy.

Stretnutie predsedov TA o 16.20 hod. v učebni č. 5.

Info pre rodičov

NOVÉ

Vo štvrtok 2.2.2017 riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu konania celomestského metodického dňa učiteľov, v piatok 3.2.2017 sú pre žiakov polročné prázdniny. Nástup do školy po prázdninách je 6.2.2017


Zmena termínu lyžiarského výcviku pre 1. stupeň - termín bude včas oznámený.


Aktuálne informácie z Rodičovského združenia:
Rada rodičov pre rok 2016/2017

Platba jednorazového rodičovského príspevku

Stanovy rodičovského združenia 

Štatút rodičovského združenia

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete v časti 2% z dane.

Zber papiera

VYHODNOTENIE