Stránka neexistuje. Prosím pokračujte prosím sem.

Nový rok 2015/2016

Streda  2.9.2015

Prvý ročník

Zahájenie o 8,00 hod v Telocvični ZŠ Družicovej.

(vstup do budovy cez hlavný vchod)

Uvítanie prvákov a rodičov vedením školy.

Oboznámenie sa s triednymi učiteľmi a priestorom triedy.

Ukončenie 9,30 hod.

 

Ročníky 2-9

Zahájenie o 9,00 hod  v triedach  prostredníctvom školského rozhlasu

 (5. – 9. vstup do budovy cez hlavný vchod)

(2. – 4. vstup do budovy cez vedľajší vchod)

Ukončenie 10,45 hod


Štvrtok  3.9.2014

Vyučovanie podľa rozvrhu.

Školská jedáleň

Oznamujeme žiakom, že obedy sa budú podávať od 03.09.2015 (streda) v tradičnom čase od 11:40 – 14.00. Viac informácií pre prvákov a ostatných žiakov + spôsoby úhrad nájdete v sekcii Jedáleň.

Krúžky 2015/2016

Stiahnite si predbežnú ponuku krúžkov v novom školskom roku 2015/2016. PDF NA STIAHNUTIE.

Prihlášku (na stiahnutie) a čestné vyhlásenie (na stiahnutie) dostanete u vedúcich krúžkov, vyplnené a podpísané odovzdať do 15.9.2015 vedúcemu krúžku.

Voľné prac. miesta

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ:

učiteľ ruštiny
učiteľ matematika-fyzika

Matematická súťaž štvrtákov

Matematická súťaž štvrtákov je v plnom prúde, pozrite si výsledky 2. kola - na stiahnutie.

Rada rodičov

Aktuálne informácie z Rodičovského združenia - Rada rodičov.