Stránka neexistuje. Prosím pokračujte prosím sem.

Info pre rodičov

ZŠ Družicová 4 Vás srdečne pozýva na informatívne stretnutie rodičov budúcich prvákov. Stretnutie sa uskutoční v pondelok 26.6.2017 o 15.30 hod. v jedálni školy.

Ponuka krúžkov na školský rok 2017/2018 na stiahnutie.

Posledné 3 júnové dni sa nebude dať odhlásiť z obedov kvôli koncoročnej uzávierke.

Platby za stravu uhradiť najneskôr do 20. júna 2017 (učitelia aj žiaci).

Prosím triednych učiteľov 9. ročníkov, /poprípade 8.ročník, ktorí žiaci odchádzajú zo školy/, aby oznámili žiakom, že v prípade, že majú preplatok, aby doniesli do ŠJ od rodičov IBAN na vrátenie preplatku.

Zápisnica zo zasadnutia Rady RZ z 11-4-2017 na stiahnutie

Aktuálne informácie z Rodičovského združenia