Ako plynie čas

Naši usilovní prváci si zasadili fazuľku , aby pozorovali ako plynie čas a ako im fazuľka rastie.

S pomocou rodičov si doma zostrojili meradlo času, presýpacie hodiny.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.