Ako vyzeral 1.polrok školského roka 2020/2021 na 2. stupni

Začiatok bol iný, ako sme boli na úvod školského roku zvyknutí.
V septembri sme sa stretli v triedach za sprísnených hygienických opatrení.
Za prítomnosti ministra školstva Branislav Gröhlinga sme slávnostne otvorili športový ovál. Zrealizovali sme účelové cvičenie a potom sme už začali seriózne učenie.

Keďže skoro do polovice októbra boli rúška povinné iba v interiéri, využívali sme možnosť , pri niektorých predmetoch a témach, vzdelávať sa v exteriéri školy.
Od pondelka 26.10.2020 až doteraz ostali žiaci druhého stupňa doma a prešli na dištančnú formu vzdelávania.
Je treba povedať, že pedagógovia, rodičia aj žiaci spolu úzko komunikujú a hľadajú cestu, ako čo najlepšie realizovať výchovno-vzdelávací proces. Od všetkých si to vyžaduje veľa ochoty, trpezlivosti a úsilia hľadať čo najlepšie riešenia.

Všetkým veľká vďaka.

Aj z domáceho prostredia sa 2.stupeň zapája do rôznych aktivít a online súťaží.
Napríklad: výroba vianočných pohľadníc a ich roznášanie do schránok, geografická a matematická olympiáda, ...
Sme v spojení a držíme si navzájom palce, aby sme tento čas využili čo najlepšie, v pohode a v zdraví.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Testovanie pre rodičov a zamestnancov Základnej školy Družicová 4, Materskej školy Družicová 5, Materskej školy Galaktická 11Vážení rodičia.
Na Základnej škole, Družicová 4, Košice – MOM sa pred nástupom na prezenčné vyučovanie uskutoční 26. -27.2.2021 testovanie jedného rodiča a zamestnancov materských škôl Družicová 5, Galaktická 11 a jedného rodiča žiakov 1. stupňa a zamestnancov Základnej školy, Družicová 4, Košice.

Organizácia testovania ⇒ TU

Oznam

Dňa 13.11.2020 bola vyhlásená zákazka "Stavebné úpravy spojovacej chodby na ZŠ Družicová 4, Košice" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.11:2020 do 8:00 hod.Z
áujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.