Anglická olympiáda

Dňa 19.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Anglickej olympiády.
Žiaci si preverili svoje vedomosti a komunikatívne zručnosti z anglického jazyka.

Anglickej olympiády sa zúčastnilo 16 najlepších žiakov.
Najúspešnejší žiaci boli:

Kategória 1A: Alex Kardohely (7.B)
Kategória 1B: Emma Šimčíková (9.B)

Týmto žiakom blahoželáme a prajeme veľa šťastia pri reprezentácii školy na okresnom kole.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Info pre rodičov

Rada rodičov
Triedne aktívy pre rodičov sa uskutočnia 29.09.2020 o 17.00

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.