Cesta do nanosveta

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa žiaci 8.A zúčastnili výstavy spojenej s prednáškou a realizovanými pokusmi. Zažili zaujímavú hodinu fyziky, kde sa dozvedeli v ktorých oblastiach každodenného života sa nanotechnológie využívajú. Výstava bola vo Výmenníku-Važecká.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.