Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov

Dňa 28.3.2018 sa v popoludňajších hodinách na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí pre našich budúcich prváčikov, ktorí si mohli v sprievode svojich rodičov, našich učiteľov a starších žiakov našej školy prezrieť priestory našej školy.

Návšteva našich budúcich prváčikov nás veľmi potešila a v septembri sa už na nich tešíme.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Info pre rodičov

Rada rodičov
Triedne aktívy pre rodičov sa uskutočnia 29.09.2020 o 17.00

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.