Dôležitý oznam pre rodičov

HODNOTENIE ŽIAKOV

Vážení rodičia, v zmysle Usmernenia ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020 Vám oznamujem predmety, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak z dôvodu náročnosti vzdelávania na diaľku budú tieto predmety nehodnotené. Žiaci 1. ročníkov budú hodnotení slovne.


Dokument na stiahnutie v PDF

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.