Duálne vzdelávanie

Dňa 23.10. 2019 našu školu navštívila Ing. Gabriela Lacková - koordinátor pre duálne vzdelávanie z Dual Point Košice.

Prezentovala žiakom 9. ročníka všeobecné aspekty duálneho vzdelávania ako jednu z možností ich ďalšieho štúdia, resp. zamerania.
Interaktívnou formou žiakom priblížila fungovanie duálu, jeho výhody a ponuku učebných miest v regióne.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.