Finančná gramotnosť

Žiaci 1.B triedy berú finančnú gramotnosť veľmi vážne.

Na hodinách matematiky nakupujú a predávajú, tým si upevňujú nielen sčítanie a odčítanie ale aj prácu s euromincami.
 

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.