Fullova ruža 2018

Žiaci na I. stupni sa zapojili do 15. ročníka celoslovenského projektu Fullova ruža 2018. Výtvarné práce na tému Keď prehovorí starý album (skupinový portrét) zhotovovali žiaci ŠKD a 3.A. Súťažiacim prácam držíme palce.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.