Fyzika na SPŠ elektrotechnickej

Žiaci 9.A si mohli vyskúšať "profesionálne" merania v nových laboratóriách fyziky na SPŠ elektrotechnickej.

Zoznámili sa naživo s meracími prístrojmi, sami realizovali podľa pokynov merania.
Vyhodnotíme ich na najbližšej hodine fyziky.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.