iBOBOR štvrtáci

Aj medzi štvrtákmi máme bystré hlavičky.

Toto sú naši úspešní štvrtáci, riešitelia on-line súťaže Informatický bobor.

Na 1. mieste sa umiestnil Oliver Gmuca zo 4.A, s rovnakým počtom bodov Viktória Vargová a Michaľ Haľko zo 4.B na 2. a 3. mieste.

Gratulujeme.

Info pre rodičov

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019: 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 22-01-2019

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.