Jazerské Vianoce

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili podujatia v mestskej časi Košice - Nad jazerom Jazerské Vianoce.

Svojim programom  prispeli k vianočnej nálade.
Žiaci vystúpili s anglickou koledou, vianočným hip-hopom,  vinšom ,spevom a hrou na harmonike.
Účinkujúci si vyslúžili veľký potlesk a sladkú odmenu.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.