Klíčenie semien

Vyučovacia hodina na Prvouke s pani učiteľkou Sedlákovou nabrala nádych dramatičnosti.

Druháci   realizovali projektové vyučovanie na tému Rozmnožovanie rastlín.
Pozorovali rôzne druhy semien ( ich klíčenie ), plodov, v závere vyučovania ochutnávali ovocie.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.