Matematika hrou

Netradičnej hodiny matematiky sa zúčastnili v októbri žiaci 5.A, 5.B v Steelparku.

Riešili úlohy v skupinách, tímoch. Rozvíjali svoje logické myslenie. Niektorým sa darilo viac, niektorým menej. Všetci mali pekný zážitok z užitočne stráveného času.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.