Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti oslavy ,,Mesiaca úcty k starším“ naši žiaci vystúpili v KC Malibu. Hrou na flautu, prednesom básne a ľudovým spevom,  v doprovode p.uč. Csontosa a   p.uč. Kováčovej, tak prispeli k príjemnej atmosfére tohto podujatia. banner

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.