Mikulášsky turnaj v stolnom tenise

Ako po iné roky, aj tohto roku sa na škole uskutočnil turnaj v stolnom tenise.

Sily si zmerali žiaci druhého stupňa, rozdelení do dvoch kategórií mladších a starších žiakov.
Za vzornú účasť a reprezentáciu triedy ďakujeme všetkým zúčastneným.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.