Návšteva CVČ Kórejská

Dňa 22.10.2019 trieda 2.C navštívila CVČ na Kórejskej ulici.

Žiaci vytvárali 3D obrázky lepením toaletného papiera a vyskúšali si na vlastnej koži, aké je to udržať rovnováhu rôznych predmetov.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.