Návšteva materskej škôlky v našej škole

Dňa 9.5.2019 naši prváci spolu s pani učiteľkami privítali škôlkarov z MŠ Družicová.
Škôlkari s našimi prvákmi si mohli vyskúšať, čo ich čaká v septembri.


Vyskúšali si písanie nielen na tabuľu , spoločne si zaspievali  aj zarecitovali.
Návšteva  škôlkarov sa našim prvákom páčila, niektorí stretli i svojich kamarátov.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.