Obnovenie školského vyučovania od 1.6. 2020 pre 1.-5. ročník.

V súvislosti s obnovením školského vyučovania pre 1.-5. ročník sa prosím riaďte organizačnými pokynmi.
Pri nástupe do školy je potrebné doniesť vyplnené písomné vyhlásenie.

Organizačné pokyny k výúčbe od 1.6.2020 (PDF na stiahnutie)
Vyhlásenie rodiča k 1.6.2020 (PDF na stiahnutie)

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.