Olympijský beh

Každoročne sa v športovom areáli našej školy uskutočňuje Olympijská štafeta.

Zúčastňujú sa ho najrýchlejší bežci školy 1. – 9.ročníka.
Tento štafetový beh sa bežal 25.6.2019.
Víťazom gratulujeme.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.