Plavecká štafeta

V stredu 20.12.2017 sa na našej plavárni uskutočnila plavecká štafeta pre žiakov našej školy. Štafety sa zúčastnilo 102 žiakov druhého až ôsmeho ročníka. Spoločnými silami sme v čistom čase dvoch hodín odplávali v dvoch dráhach 10 300 metrov. Dúfame, že na budúci rok túto hranicu prekonáme.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.