Podmorská rozprávka

V mesiaci jún sa prváci zúčastnili na bábkovom predstavení Podmorský svet.

Mali možnosť stretnúť sa s „morskými“ tvormi vo veľmi pekne spracovanej forme.

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.