Pomoc pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

Školská špeciálna pedagogička je k dispozícii na nižšie uvedených adresách

tatiana.niznikova@zsdruzicova4.sk

niznikova5@gmail.com


Môžete sa kontaktovať a konzultovať v prípade problémov s elektronickým vzdelávaním

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.